Türkiye’de KOBİ Tanımı Değişti

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL’nin altında net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan ve KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında yer alan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerdir.

KOBİ tanımı Çalışan Sayısı Net Satış Hasılatı veya Mali Bilanço Toplamı
Mikro Ölçekli KOBİ 0 – 9 Arasında 0 – 3 milyon TL Arasında
Küçük Ölçekli KOBİ 10 – 49 Arasında 3 – 25 milyon TL Arasında
Orta Ölçekli KOBİ 50 – 249 Arasında 25 – 125 milyon TL Arasında