DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) – 2018 Turizm Mali Destek Programı

Adı : Turizm Mali Destek Programı

Yılı : 2018

İlan Tarihi : 29/12/2017

Son Başvuru Tarihi : 23 Mart 2018  Saat: 23.59

Referans Numarası : TR42/18/TURİZM

Programın Amacı

“Turizm Mali Destek Programı”nın amacı, turizm sektöründe yüksek katma değerli hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

 1. Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması, işletme belgesi sınıfının artırılması
 2. Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
 3. Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi
 4. Sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesi
 5. Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 40.000 TL
 • Azami tutar: 400.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • KOBİ statüsündeki işletmeler
 • Kar amacı güden kooperatif ve birlikler

Önemli Not:  Ortakların merkez, faaliyet/üretim yeri itibarıyla TR42 Düzey 2 Bölgesi dışında kayıtlı olması mümkündür.

Bölge dışındaki ortakların projedeki rolü bölge tanıtımına aracılık etme ve/veya yurt içi ve yurt dışında iş birlikleri geliştirmesine katkı sağlama şeklinde olmalıdır.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 12 ay azami 24 aydır. Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesinde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

 • Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması, işletme belgesi sınıfının artırılması
 • Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
 • Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi
 • Sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesi
 • Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimi