KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Açıklandı

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Başvuru Şartları;

  1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

 

Önemli Not: Firmanın son 3 yıl mali verileri dikkate alınmaktadır.

Destek Üst Sınırı : 5.000.000 TL    (Geri ödemesiz + Geri ödemeli)

Proje süresi;

Yatırım proje süresi: Azami 36 ay

İşletme giderleri desteği süresi: 1 yıldır.

 

Destek Oranları
İşletme Ölçeği  Destek Oranı(Geri Ödemesiz) Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)
Mikro İşletmeler  %70Yüksek Teknoloji: +%5 %100**(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)
Orta ve Küçük İşletmeler  %60Yüksek Teknoloji: +%5