KOSGEB – Stratejik Ürün Destek Programı Açıklandı

Dönemsel Duyuru Metni

  • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
  • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
  • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
  • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
  • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Başvuru Tarihi: 1 Ocak – 31 Mart 2018

Hedef Ürünler

20_ Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

21_ Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

23_Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)

26_ Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

27_ Elektrikli teçhizat imalatı

28_ Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanların imalatı

29_ Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı

30_ Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)

32_ Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

 

Önemli Not 1: KOBİ ile büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır.

Önemli No 2: Firmanın son 3 yıl mali verileri dikkate alınmaktadır.

 

Destek Oranı
(Geri Ödemesiz) 

Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları
(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)

%70

%100*
*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Destek Üst Limiti

5.000.000 TL*
Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda;
bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve  özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.

Proje Süresi

Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

 Destek Unsurları
Makine-Teçhizat Giderleri Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Personel Gideri Desteği
Bilgi Transferi Desteği
Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği
Hizmet Alımı Desteği