KOSGEB KOBİGEL 2018/1 destek çağrısı açıklandı

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

20 Nisan 2018 tarihinde KOSGEB KOBİGEL çağrısı ilan edildi. İlan edilen bu çağrıda iki temel amaç belirlenmiş durumdadır. Bu amaçlar şunlardır:

 1. Amaç: İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin geliştirilmesi
 2. Amaç: Yazılım sektörlerindeki KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesi

Bu çağrı, bu amaçlar doğrultusunda KOBİ’lere verilecektir.

KOSGEB KOBİGEL 2018 için uygun başvuru sahipleri kimlerdir?

Ne yazık ki her KOBİ, bu programa başvuru yapamayacaktır. Sadece şu KOBİ’ler, KOSGEB KOBİGEL’e başvuru yapabilir:

 • İller bazında belirlenen imalat sanayi sektörlerinden birinde faaliyet gösteren KOBİ’ler
 • Yüksek teknolojili imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler (Tüm iller) (NACE Kodu: 21 – 26 – 30.3)
 • Yazılım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler (Tüm iller)

Eğer KOBİ, yüksek teknolojili imalat sanayinde faaliyet gösteriyorsa, il farkı gözetmeksizin bu çağrı programına başvuru yapabilecektir. Yine, tüm illerde faaliyet gösteren yazılım şirketleri de bu çağrıya başvuru yapabilecektir.

KOSGEB KOBİGEL 2018 için başvuru şartları nelerdir?

Yukarıda her KOBİ’nin bu çağrı programına başvuru yapamayacağını ifade etmiştik. Ancak, bu KOBİ’lerin ayrıca aşağıda ifade edeceğimiz şartları da sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde, başvuru yapsalar bile başvuruları reddedilecektir. Bu nedenle, aşağıdaki şartları sağlayıp sağlayamadıklarını iyi analiz etmeleri gerekmektedir.

 • KOBİ’lerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir
 • KOBİ’lerin bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir.
 • Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerin 2017 yılı net satış hasılatı, en az 300.000 TL olmalıdır. Buna ek olarak; yıllık ortalama çalışan sayılarının en az 3 olması gerekmektedir. Eğer bu tutar ve sayının altında ise başvuru yapsalar dahi projeleri reddedilecektir.

Önemli Notlar:

 • Orta yüksek ve yüksek teknoloji imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler için satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır. En az 300.000 TL ve en az 3 kişi yıllık ortalama çalışan sayısı bu KOBİ’ler için geçerli değildir. Bu sayıların altında kalsalar bile başvuru yapabilirler.
 • KOBİ’lerin proje bütçelerinin 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekmektedir.

 

KOSGEB KOBİGEL 2018 için proje konuları nelerdir?

Başvuru sahibi KOBİ’lerin aşağıdaki konulardan birini veya birkaçını içeren proje sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, proje olumsuz olarak değerlendirilecektir.

Fakat, yazılım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler, özellikle son sırada ifade ettiğimiz proje konusunu mutlaka proje konusu olarak tercih etmelidir.

KOBİ’lerin seçebilecekleri proje konuları şunlardır:

 • Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
 • Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
 • Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
 • Pazarlama etkinliğini geliştirme
 • İhracat kapasitesini arttırma
 • (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

KOSGEB KOBİGEL 2018 için destek üst limiti ve oranı ne kadardır?

Öncelikle destek oranının %60 olduğunu ifade edebiliriz. KOBİ başına verilecek maksimum destek tutarı ise 1 Milyon TL’yi geçmeyecektir. Ancak, bu tutarın tamamı hibe değildir. Büyük bir bölümü geri ödemeli yani kredi şeklinde verilecektir.

1 Milyon TL’nin ne kadarı hibe, ne kadarı kredi şeklinde verilecek:

 • Geri ödemesiz (hibe) tutar: 300.000 TL
 • Geri ödemeli (kredi) tutar: 700.000 TL (Teminat karşılığında verilecektir.)

KOSGEB KOBİGEL 2018 için başvuru tarihi nedir?

Son başvuru tarihi, 22 Haziran 2018 saat 23.59’dur.

 

Proje Teklif Çağrısını Ayrıntılı İncelemek için tıklayınız…