2017 Cazibe Merkezli İller Destek Başvuruları Başladı

Cazibe 23 ilde özel sektöre yönelik olarak geliştirilen Cazibe Merkezleri Programının (CMP) uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 11/01/2017 Tarih ve 29945 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 24/01/2016 tarihinde Lansman Töreni düzenlenerek destek programına resmen start verildi. Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü 1. Başvuru Çağrı ilanını yayınlamıştır. Cazibe Merkezleri Programı (CMP) ile ilgili yatırımcılar destek başvurularını 24/01/2017- 27/02/2017 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Yeni Yatırım Cazibe merkezleri ve Çevre illeri;

1) Elazığ, Malatya, Adıyaman,Tunceli, Bingöl illeri Elazığ merkezli ,

2) Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeri Erzurum merkezli,

3) Van, Hakkari, muş, Bitlis illeri Van merkezli,

4) Ardahan Kars Ağrı Iğdır illeri Kars merkezli,

5) Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illeri Diyarbakır merkezli olacaktır.

CAZİBE MERKEZLERİNİN DESTEK PROGRAMLARI

YATIRIM VE ÜRETİM DESTEĞİ
ÜRETİM TESİSİ TAŞIMA DESTEĞİ
ÇAĞRI MERKEZİ DESTEĞİ
VERİ MERKEZİ YATIRIM VE ENERJİ DESTEĞİ

Yatırım ve Üretim Desteği
Sektör
İmalat Sanayi (1)
Yatırımın Niteliği
Yeni yatırım projeleri
Yarım kalmış projeler
İşletmeye geçememiş veya faaliyet göstermeyen tesisler
İşletme sermayesi ihtiyacı olan tesisler
Asgari Sabit Yatırım Tutarı
2.000.000 TL
Asgari İstihdam
30 Kişi
Danışmanlık Hizmeti Desteği
Fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitim harcamaları ile yatırım için kritik öneme sahip konularda uygulanır. Know-how, imtiyaz,lisans patent ücreti vb harcamalar destek kapsamında değildir.
Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (2)
Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;
OSB içindeki boş parseller,OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin
YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.
Bina Yapımı Desteği
Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının özkaynaklarından karşılanır.
Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
Bina (yarım kalmış yatırımlar hariç) ve makine-teçhizat harcamaları için;
Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadelib) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği”  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.
Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği
Vade: a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli

b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği”  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

(1) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.
(2) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.
Üretim Tesisi Taşıma Desteği
Sektör
İmalat Sanayi (1)
Yatırımın Niteliği
Program kapsamındaki İller dışında bulunan, taşınması uygun görülen,halen faaliyette bulunan
üretim tesisleri
Asgari Sabit Yatırım Tutarı
Asgari İstihdam
200 Kişi
Diğer Koşullar
Asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğü tespiti, Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması
Nakdi Taşınma Desteği
Demontaj, nakil, montaj maliyetleri ile taşınma sürecinde Banka tarafından karşılanması gerekli görülen diğer masraflar çin azami 1 milyon TL nakdi destek sağlanır
Teşvik Desteği
CMP illerine taşınan imalat sanayii yatırımı, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, yeni yatırım kabul edilerek ve asgari yatırım büyüklüğü şartı aranmadan,
a) 4. ve 5. bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğib) 6. bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden faydalandırılır.
Danışmanlık Hizmeti Desteği
Taşınan tesise yönelik ilave yeni yatırımlar için kullandırılır
Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (2)
Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

OSB içindeki boş parseller,

OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin

YİKOB veya İdareye devredilmesi ve yatırımcıya kiralanması şeklinde uygulanır.

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
Bina ve ilave makine-teçhizat harcamaları için;

Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği”  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır
Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği
Vade: a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli
b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği”  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.
(1) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.
(2) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.
Çağrı Merkezi Desteği
Sektör
Çağrı Merkezi Yatırımları
Yatırımın Niteliği
Yeni yatırım projeleri
Asgari Sabit Yatırım Tutarı
Asgari İstihdam
200 Kişi
Diğer Koşullar
Hizmet sözleşmesi yapmış olma
Bina Tahsisi Desteği
Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan, atıl vaziyette bulunan ve YİKOB veya İdareye tahsis edilen binaların yatırımcıya kiralanması suretiyle uygulanır.
Fiber İletişim Altyapısı Desteği
Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır.
Personel Eğitim Desteği
İlk kuruluş aşamasında istihdam edilecek personelin eğitim masrafları personel başına 2.500 TL’yi geçmeyecek şekilde karşılanır.
Yatırım Yeri Tahsisi Desteği
Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

OSB içindeki boş parseller (zorunlu durumlar halinde),

Hazineye ait arsa veya parsellerin

YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

Bina Yapımı Desteği
Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının özkaynaklarından karşılanır.
Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için;

Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği”  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları taahhüt edilen istihdam başına 4.000 TL’ na, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Desteği
Sektör
Veri Merkezi Yatırımları
Yatırımın Niteliği
Yeni yatırım projeleri
Asgari Sabit Yatırım Tutarı
Asgari İstihdam
Diğer Koşullar
Asgari 5.000 m2 beyaz alan ve ANSI/TIA-942′ YE göre TIER-3 veya üstü seviyede olma
Veri Merkezi Enerji Desteği
Aylık enerji giderlerinin KDV hariç yüzde 30’u 10 yıl süreyle karşılanır.
Fiber İletişim Altyapısı Desteği
Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır
Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (1)
Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

OSB içindeki boş parseller,

OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin

YİKOB veya İdareye devredilmesi ve yatırımcıya kiralanması şeklinde uygulanır.

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
Bina, makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için;

Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği”  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

(1) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.