1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Açıklandı

Müşteri Kuruluşun Tedarikçi KOBİ tarafından üretilen ürünü Ticarileştirmesi ve bu yolla yerli ve milli sanayinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tedarikçi Kuruluş KOBİ olma şartı olup, Müşteri Kuruluşun ticarileştireceği ürünün Ar-Ge çalışmalarını yapması söz konusudur. Müşteri Kuruluş ise KOBİ yada Büyük İşletme olabilir. Bu şekilde Müşteri Kuruluş dönem raporunda beyan edilen giderin %40’nı Tedarikçi KOBİ’ye öder, kabul edilen harcama tutarının %40’nı da TÜBİTAK Tedarikçi KOBİ’ye ödemektedir. Bu durumda Tedarikçi KOBİ firması maliyetin %20’sini karşılamaktadır.

 

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge projeleri için KOBİ Destekleme çağrısı açıldı.

 

Çağrının Açılış Tarihi: 22 Ocak 2021

Kuruluş Bazlı ön kayıt son tarihi: 12 Nisan 2021 – Saat 17:30

Proje Başvurularının PRODİS üzerinden alınması: 22 Şubat 2021

Çağrı Kapanış Tarihi: 03 Mayıs 2021 (Saat 23:59)

 

  • Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır.
  • Proje: Ürün/süreçgeliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
  • Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.